RABOBANK - HART VOOR DE ACHTERHOEK

ALLE STEMMERS BEDANKT!!!!!!

De hart voor de Achterhoek actie van de Rabobank heeft ons €350,- opgeleverd!!!!!

Wij zijn er erg blij mee!!!

Bedank voor jullie steun!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJ HEBBEN UW STEM NODIG!

Rabobank Noord- en Oost Achterhoek ondersteunt al jaren verenigingen en stichtingen in haar omgeving. Via Hart voor de Achterhoek stellen zij in 2017 een bedrag van €40.000 ter beschikking aan lokale verenigingen en stichtingen die bij de Rabobank bankieren. Ook de Speeltuinvereniging Epse heeft zich hiervoor ingeschreven en deze inschrijving is goedgekeurd.

Wij willen met dit geld de speeltuin aan de Korenkamp gaan aanpassen (lees vernieuwen/uitbreiden) omdat deze niet meer geschikt is voor het huidig aantal kinderen dat aan deze kant van Epse woont, o.a. door de komst van de nieuwbouw

Om deze 'droom' werkelijkheid te laten worden hebben wij jullie stemmen hard nodig!

Hoe werkt het:
Iedereen die op 31 maart 2017 lid is van de Rabobank Noord en Oost Achterhoek mag stemmen. Ieder lid krijgt 5 stemmen, die hij/zij mag verdelen onder deelnemende verenigingen en stichtingen die hij/zij een warm hart toedraagt. Er kunnen maximaal 2 stemmen worden uitgebracht op één vereniging en alle 5 stemmen moeten worden verdeeld. Begin mei ontvangen alle leden van de bank een flyer met daarop een unieke stemcode die toegang geeft tot de online stemmodule.
LET OP! Een klant van de Rabobank NOA is niet per definitie lid!
Mensen boven de 18 met een rekening bij Rabobank NOA kunnen lid worden. Als ze dit doen voor 1 april 2017 dan krijgen ze een stemcode en mogen ze mee stemmen. Lid worden kan via www.rabobank.nl/noa

In uw omgeving zijn er vast mensen die geen lid zijn van de speeltuinvereniging, maar best bereid zijn om te stemmen op onze speeltuin dus ZEGT HET VOORT!
Aangezien je van de 5 stemmen maar 2 aan ons kunt geven, willen wij van harte aanbevelen de andere stemmen te geven aan het Epse Oranje Comité of Stichting Zomerfeesten Epse

Tags: